• Pani Javorková v materskej škole

      V piatok, 5.4. prišla do materskej školy pani Alena Javorková z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Priniesla si so sebou 4 tašky kníh a výbornú náladu. Najskôr navštívila deti vo veľkej triede. Tie okamžite zaujala vypchatou líškou a príbehom o namyslenej líške z knihy Rozprávky spod čierneho kameňa. Záložku do knihy v tvare líšky si potom vyrábali skladaním a lepením papiera. Z množstva kníh, ktoré si deti mohli prezerať, zaujali všetky, ale najviac tie „kúzelné“, kde sa obrázky pohybovali.

     • DEŇ ZEME

      Deň Zeme

      ,,Máme radi našu Zem,

      chráňme si ju, už to viem.“

      Na DEŇ ZEME máme jedinečnú príležitosť vlastnými skúsenosťami, pozorovaním, rozprávaním sa a formou zážitkového učenia uvedomiť si silu prírody. Tohtoročný DEŇ ZEME sme zažili týždenným vyučovaním na tému ,,Čarovný les a lesný škriatok“. Deti zažili učenie aká je dôležitá starostlivosť o našu Zem. Zaujímavé boli aktivity počas celého týždňa. Deti hravo experimentovali s farbami a spoločne zhotovili pojmovú mapu ,,Chráňme našu Zem“. Vybrali sme sa do blízkeho lesa, kde rastú rôzne stromy. Zahrali sme sa na bádateľov a ochrancov prírody. Vedieme ich k tomu, aby si uvedomili, že bez stromov by bol náš svet škaredý a nemali by sme plody, lesy a ani čo dýchať. V školskom lese sme si spoločne precvičili celé telo aj správne dýchanie. Vystískali sme stromy za to, že nám dávajú kyslík a načerpali sme z nich energiu. Hrali sme sa po

     • Dary prírody

      Dary prírody

      Veľmi peknú, nevšednú aktivitu zažili naše deti v piatok 12.04.2024.

      V tento deň sme si zhrnuli všetky naše vedomosti a skúsenosti o krásnej prírode a liečivých bylinkách. Keďže chodíme na vychádzky a výlety do prírody, spoznávame ju postupne a vytvárame si k prírode krásny vzťah. Priblížili sme deťom, že príroda je naozaj človeku nápomocná a treba ju nielen chrániť, ale aj starať sa o ňu. Deti v dnešnej dobe nie sú vedené k bylinkám ako k niečomu, čo nám môže skutočne s mnohými problémami pomôcť. Rastliny skôr vnímajú ako kvety, ktoré si natrhajú a dajú do vázy. Dozvedeli sa, že bylinky nie sú iba pekné kvety či listy, ale dokážu veľké veci, môžu a sú nám nápomocné aj v bežnom živote. Bylinky a rastlinky, ktoré liečia sú všade okolo nás a tak deti s košíkmi a veselým krokom sa vybrali do blízkeho lesa v okolí MŠ vyhľadávať a poznávať divo rastúce byliny. Počas vychádz

     • Beseda o čítaní pre rodičov

      V utorok, 9.4. sa na škole uskutočnila beseda Ako na čítanie. PaedDr. Stanislava Opátová, nadšená učiteľka a propagátorka inovatívnych vyučovacích metód, porozprávala o tom, prečo je čítanie dôležité. Čo dokáže čítanie 20 minút denne a ako u detí budovať čitateľské sebavedomie. Prítomní rodičia a učitelia sa tiež dozvedeli ako vyberať správne knihy, aby sa z detí stali aktívni čitatelia a ako škodia obrazovky. Učiteľov inšpirovala praktickými aktivitami, ktoré možno robiť na hodinách. Potešila aj informáciou ako možno získať knihy za polovičnú cenu.

     • Z rozprávky do rozprávky


      Mesiac marec sme predovšetkým venovali knihám. V úvode miesiaca sme navštívili školskú
      knižnicu, kde deti spoznávali detskú literatúru a oboznamovali sa s knihami rôznych žánrov.
      Deti mali možnosť priniesť si svoju obľúbenú knižku a porozprávať o nej kamarátom.
      Dozvedeli sa veľa nových a pekných informácií o tom, čo sa v nich odohráva.
      Našu škôlku navštívila „Červená Čiapočka“ a spoločne sme sa vydali na cestu rozprávkovým
      lesom. Prečítali sme si veľa známych rozprávok, naučili básne, vyskúšali si rolu hercov a pre
      malých divákov zahrali improvizované divadielko s maňuškami. Pomáhali plniť úlohy
      „Červenej Čiapočke“- skladali puzzle, počítali kvietky pre babičku, usporadúvali obrázky
      z príbehu. Deti prejavili radosť, ktorú bolo vidieť na ich rozžiarených očkách.
      Naším cieľom bolo rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, zaujať kladný vzťah ku knihám
      a motivovať ich k budúcemu čítaniu.

     • Veľkonočné tvorivé dielne "Mravčeky"

      Veľkonočné tvorivé dielne „Mravčeky“

      „Šibi-ryby, mastné ryby,

      kázal otec i mamička,

      abys dala tri vajíčka,

      jedno biele, druhé čierne,

      a to tretie zafarbené“.

      Sviatky blížiacej sa Veľkej noci sme si spoločne pripomenuli v našej triede nielen zvykmi a tradíciami, ale aj veľkonočnými tvorivými dielňami. Rôznou výtvarnou technikou si deti spolu so svojimi rodičmi vytvorili krásne sliepočky z látky, veľkonočných zajačikov z kartónov, farebné košíčky na vajíčka. Svoju fantáziu a tvorivosť prejavili pri maľovaní vyfúknutých vajíčok. Zo spoločných výtvorov sme si v duchu Veľkej noci vyzdobili triedu aj šatne. Okrem triedy sa pracovalo aj v dielni, kde tvorili hlavne oteckovia so svojimi deťmi. Vyrábali si meče, drevených zajačikov a ovečky. Chlapcom sa v dielni veľmi páčilo. Počas práce používali rukavice, ochranné okuliare a pracovali ako skutoční majstri. Finálne výrobky sú toho svedk

     • Veľkonočné tvorivé dielne ,,Vrabčeky"

      ,,Maľované vajíčko,

      pekný božtek na líčko.

      K tomu zdravia moc a moc

      a veselá Veľká noc.“


      Veľkonočné sviatky sú sviatky plné zvykov a tradícií, ktoré deti zo škôlky poznávali počas predveľkonočného týždňa a jednou z aktivít boli aj veľkonočné tvorivé dielne. Čo všetko dokážu šikovné ruky ukázali deti z triedy ,,Vrabčekov“ spolu so svojimi rodičmi na tvorivých dielňach dňa 26. marca. Vo svojich milých výtvoroch využili rôzne techniky a materiál, ktorý sa premenil na veľkonočné dekorácie. Deti vyrábali ovečky, veľkonočné pozdravy, ktoré budú zdobiť domov starých rodičov a samozrejme vyzdobili papierové vajíčka i naozajstné kraslice. Zo spoločných výtvorov sa veľmi tešili a výsledky kreativity si vystavili v šatni.

     • V prvej triede

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V prvej triede.

      U prvákov si deti vyskúšali odpovedať na otázky pred tabuľou, zarecitovali báseň, vypočuli si Velkonočny príbeh o zvieratkach, spajali sa do skupín podľa farby vajíčka, spoločne s prvakmi hľadali geometrické tvary, čísla, písmená. Zoradili sa do číselného radu. Vymýšľali slová na začiatočné písmená. Na lyžičke preniesli čokoládové vajíčko.

     • Pripravujeme

      4.3. – 8.3. Rozprávkový týždeň

      6.3. Logopedédia

      11.3. – 15.3.Návšteva školskej knižnice

      11.3. – 15.3. Čitateľská búdka

      18.3. -22.3. Školáci čítajú škôlkárom

      19.3. Návšteva 1. triedy

      21.3. Dopoludnie s Andersenom

      22.3. Vyšetrenie školskej spôsobilosti

      26.3. Tvorivé veľkonočné dielne s rodičmi

     • Voľby členov Rady školy

      Výsledky volieb do Rady školy

      Do Rady školy pri ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 boli dňa 18.1.2024 zvolení:

      Za zamestnancov školy: Ing. Jana Pavčová /ZŠ/

      Anna Kramárová /MŠ/

      Bc. Viera Mikušková /nepedagogickí zamestnanci/

      Za rodičov žiakov: Patrik Bobák /Dlhá nad Oravou/

      Ing. Lucia Kravská /Krivá/

     • Technická škôlka

      Nadácia Kia Slovakia schválila materskej škole grant vo výške 2315,60 € na vytvorenie technického kútika. Grantový program je zameraný na rozvoj manuálnych zručností, technického myslenia, tvorivosti a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v materských školách. Technický kútik sme vytvorili v priestoroch technickej učebne základnej školy. Najstaršie deti MŠ sa tam budú učiť používať jednoduché pracovné nástroje, spoznávať rôzne materiály, naučia sa hlavné zásady výrobných postupov.

     • Pani zubárka v škôlke

      V novembri nás v škôlke navštívila pani zubárka a dentálna hygienička. Deťom porozprávali o svojej práci, o starostlivosti o zuby aj o potravinách ktoré zubom škodia a ktoré im naopak prospievajú. Na zväčšenom modeli zubov im ukázala ako si ich správne umývať. Deti si to potom spoločne s pani zubárkou vyskúšali s vlastnými kefkami. Pani zubárke zarecitovali básničku o zúbkoch a za odmenu dostali na pamiatku nálepku. Deti si potom ešte vyrobili kefku z lekárskej paličky a špongie. Z plastelíny vymodelovali pastu a kefka s pastou boli hotové.

     • Návšteva železničnej stanice

      "Zo stanice do stanice

      malý vláčik ženie sa.

      Fučí, píska, krútia sa mu

      na vagónoch kolesá".

      V mesiaci november sme sa venovali dopravnej výchove. Deti poznávali dopravné prostriedky, oboznamovali sa s bezpečnosťou na ceste a navštívili železničnú stanicu.

      Pani výpravkyňa nám porozprávala o svojej práci a o osobných a nákladných vlakoch. Prezradila nám, že nato, aby mohol vlak prísť na stanicu, musí ho najskôr prijať z predošlej stanice. Keď je vláčik prijatý, nasmeruje ho na správnu koľaj, kde má zastaviť, aby nedošlo k zrážke s iným vlakom. Tiež nám ukázala lampy vo farbách semaforu, ktoré používajú pri práci v noci, aby mohol vlak bezpečne zastať a opustiť stanicu.

     • Október -mesiac úcty k starším

      Na dvere nám zaklopal Október– mesiac úcty k starším. Pre vnúčatá sú starí rodičia vzorom, studňou múdrosti a načerpaných životných skúseností, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu. Ani v našej materskej škole na starkých nezabúdame a pripomíname si to, že si ich máme uctiť a dávať im najavo našu lásku. Počas mesiaca sme si pripravili peknú aktivitu ,,Starký, starká čítaj mi!“ a tak nás mohli navštevovať starí rodičia našich detí, ktorí mali možnosť prečítať svojmu vnúčatku a ostatným deťom rozprávku. V zaujímavom čítaní starej mamy Tobiaska Zaťku sme sa preniesli do tajov rozprávky Barborka u starých rodičov. Zaujímavé bolo aj počúvanie peknej rozprávky Vlk a kozliatka, ktorú nám prečítala starká Romaky Čabajovej a v pútavom čítaní k nám zavítala aj Červená čiapočka v podaní starkej Elizabetky Ťapákovej. Deti im zaspievali pesničky, ktoré sa naučili v MŠ, zarecitovali im ,,Dedko r

     • “Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti…“

      Opäť k nám zavítala pestrofarebná jeseň a k nej neodmysliteľne patrí aj púšťanie šarkanov. Pekný jesenný deň sme v našej materskej škole spolu s deťmi využili na túto zábavnú aktivitu. Aj keď povieval iba slabý vánok, farebné šarkany lietali. Deti mali veľkú radosť, keď mohli so svojimi šarkanmi pobehovať po lúke a hľadieť na nich, ako si voľne poletujú vo vetre. Všetci sa snažili svojich šarkanov udržať vo vzduchu čo najdlhšie a samozrejme aj najvyššie. Ukázali svoje zručnosti a schopnosti a vychutnávali si túto typickú jesennú zábavu. Červené líčka a spokojné úsmevy detí svedčili o tom, že sa ŠARKANIÁDA tento rok vydarila.

     • Preventívne aktivity zamerané na zvládanie emócií

      V materskej škole sme v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny realizovali preventívnu aktivitu zameranú na zvládanie hnevu. Pani psychologička Lucka Zelenáková Zdražilová a pani Iveta Fedorová z ÚPSVaR sa s deťmi najskôr zoznámili. Potom sa s nimi rozprávali o emóciách tak, aby si ich deti uvedomili a pomenovali ich. Deťom prečítali príbeh z knihy od Christiana Tielmana „Kubko sa hnevá“. Po prečítaní príbehu viedli s deťmi rozhovor o tom, že všetky druhy emócií, ktoré prežívame sú v poriadku a že je dôležité ako ich zvládame. Jednotlivé techniky zvládania hnevu si deti aj vyskúšali. Potom si svoj hnev „zhmotnili“ na papier v podobe obrázku a kto chcel, mohol ten svoj hnev potom pokrčiť, roztrhať a zahodiť do koša. Ďakujeme za príjemnú a prínosnú aktivitu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Hurá škôlka!

      Začíname v pondelok 4.9.2023.

      Materská škola je v prevádzke od 6:20 do 16:00 hod.

      Ranný príchod detí je od 6:20 do 7:20 a od 7:50 do 8:15. V čase od 7:30 do 7:50 je vchod do budovy vyhradený pre žiakov školy.

      Poobedné vyzdvihnutie detí je od 14:00 do 16:00.

      Dieťa prihlásené na poldenný pobyt môžu rodičia vyzdvihnúť od 11:30 do 12:00.

     • Plavecký výcvik, ostatné dni

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik, ostatné dni.

      Počas posledného júnového týždňa sa deti materskej školy zúčastnili plaveckého vvýcviku v Aquarelax Dolný Kubín. Počas piatich dní sa pod vedením skúsených inštruktorov z plaveckej školy Tulipánik hravou formou učili zvládnuť základné plavecké zručnosti. Trénovali správne dýchanie vo vode, ponáranie sa, splývanie na bruchu a chrbte, skákanie. Napodobňovali jednoduché plavecké pohyby, zvládli vyloviť predmet vo vode. Posledný deň sa deti mohli vyšantiť na šmyklavke a tobogáne. Každý dostal plavecké vysvedčenie a sladkú odmenu.

     • Od semienka k rastlinke

      Deti častokrát nevedia, koľko námahy a úsilia je potrebné vynaložiť na dopestovanie ovocia či zeleniny. Preto mali možnosť vyskúšať si proces sadenia do vyvýšených záhonov. Zopakovali sme si, čo potrebujú rastlinky na to, aby rástli a spoločne sme sa pustili do sadenia paradajok, reďkovky, hrachu, kalerábu a cibule. Osvojili si schopnosť pravidelnej starostlivosti. Každý deň pozorovali zasadené semienka a tešili sa z malých rastlín. Starostlivo ich polievali, okopávali a vytrhávali burinu. Spoznávali fázy života rastliny od semienka až po zber. Odmenou za prácu bola úroda, na ktorej si všetci pochutnali.

     • Návšteva Farmy pod Hájom

      Koniec školského roka prináša so sebou rôzne výlety, exkurzie, turistiku. Naši škôlkari spojili všetko dohromady. Vybrali sme sa do susednej dedinky Chlebnice, kde na nás na ,,Farme pod Hájom“ čakali zvieratká. Na tento deň sa už deti veľmi tešili. Ráno sme nastúpili do autobusu, ktorý nás vyviezol do stredu obce. Ostatnú časť cesty na farmu sme museli zvládnuť peši a tak sme výlet spojili s príjemnou prechádzkou. Pred farmou nás čakala už pani farmárka, ktorá nás pozvala do ich reštaurácie, kde sa deti občerstvili a doplnili pitný režim. Do zvieracej ríše sme vstúpili cez veľkú bránu, pri ktorej nás privítal ujo farmár. Videli a spoznali sme miniprasiatko, sliepočky, kačičky, kozičky, ovečky, zajačiky, veveričky, škrečkov, morské prasiatka, páva, oslíka, lamy, pštrosy, kravičky... Veľkým zážitkom bolo vidieť kenguru, ktorá mala svoje mláďatko vo vaku a taktiež uja farmára, ktorý v našej

     • Deň detí v starostlivých rukách starých mám

      Dobrovoľné združenie Jednoty dôchodcov v Dlhej nad Oravou si pri príležitosti Dňa detí na miestnom futbalovom ihrisku zorganizovalo piateho júna pekné podujatie pre deti z našej materskej školy.


      Ráno bolo ešte zamračené a hrozilo, že bude pršať, no v dobrej viere sa pani učiteľky s deťmi vydali na dobrodružnú cestu zo škôlky na ihrisko. Tam na nás pri príchode už netrpezlivo, so širokým úsmevom na tvári a otvoreným náručím, čakali členky výboru Jednoty dôchodcov. Akoby sa nevedeli dočkať, kedy sa budú môcť venovať našim najmenším. Dobre zorganizované, s nadšením prebrali všetky deti z rúk učiteliek do svojich starostlivých a skúsených rúk a previedli ich programom, ktorý si pre ne pripravili, zatiaľčo niektoré z nich sa postarali aj o pani učiteľky. Posadili ich k bohato prestretému stolu, kde v zaujímavom rozhovore čas bežal ako vietor. Podelili sa s nimi so svojimi skúsenosťami, záž

     • Návšteva u pána včelára

      Zavčas rána bzučí včielka,

      že navštívi každý kvet.

      Nabzučí sa veru veľa,

      kým vyrobí sladký med.

      Na lúkach už počuť bzukot včielok. V mesiaci máj sme navštívili pána včelára, ktorý nám porozprával o včielkach. Na úvod nám ukázal obrázky včiel, kde deti videli ako vyzerá kráľovná, trúd a robotnice. Tiež nám ukázal nástroj na vydymenie (dymák), aby boli včielky pokojnejšie a spoločne sme sa presunuli k úľom. Deti mali možnosť pozerať tento hmyz z dostatočnej blízkosti. Pán včelár nám dal pokyny, ako sa spávať aby včela nezaútočila. Pri pozorovaní úľov sme počúvali zaujímavosti zo života včiel. Dozvedeli sme sa, koľko sa včielka dožije, koľko medu vyrobí za svoj život, čo je povinnosťou kráľovnej a robotníc. Vyskúšali si včelárske pomôcky, ochranný oblek, ktoré sú jeho dennou súčasťou. Nechýbala ani ochutnávka medu. Okrem včiel sme na dvore videli sliepky, zajaca a psíka ktor

     • Vesmír očami detí

      Naša materská škola sa zapojila do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“.

      V kategórii I. okresného kola získali:

      Terézia Murinová- hlavnú cenu a postup na celoslovenské kolo

      Karin Červeňová- špeciálnu cenu poroty

      Isabell Antónia Zaťková- špeciálnu cenu poroty

      Deti sa so svojimi rodičmi zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a odovzdávanie cien, ktoré sa uskutočnilo v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bola aj vernisáž prác. Deti okrem diplomu získali tiež malý darček.

     • Návšteva v 1.ročníku

      Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a z našich predškolákov sa čochvíľa stanú veľkí školáci. V mesiaci apríl, sme sa preto rozhodli navštíviť žiakov 1. ročníka a oboznámiť sa s priestormi pred zápisom do školy. Pani učiteľka nás srdečne privítala a pozvala do triedy. Prváci nám ukázali, čo všetko sa za ten krátky čas naučili. Pomenúvali obrázky, hravou formou ich rozčleňovali na slabiky, dopĺňali chýbajúce začiatočné písmeno, počítali kocky „ cukru“ pre draka, určovali počet v skupinách. Do úloh sa zapájali aj predškoláci.

     • Učíme sa spolu

      Dňa 27.4.2023 v rámci výtvarnej výchovy si žiaci 8. ročníka pripravili aktivity pre deti z materskej školy. Rozprávali sa spoločne o význame stromov a ich vplyve na životné prostredie. Nadviazali na to praktickou činnosťou - vytvárali jarné stromy rôznymi výtvarnými technikami. Po skončení spoločnej práce išli spolu do prírody, kde hľadali rozkvitnuté jarné stromy a v ekoučebni si zopakovali, čo nové sa o stromoch dozvedeli.​​​​​

     • Prípravy na Veľkú noc v materskej škole

      Jar je v plnom prúde. Jarné slnko, svieža zeleň trávy, jasné farby prvých kvietkov vysielajú pozitívnu energiu, ktorú sme si s deťmi užívali na pobyte vonku a spoločných vychádzkach do prírody. S príchodom jary sú neoddeliteľne spojené aj mnohé ľudové zvyky a tradície, ktoré sme sa snažili ožíviť aj v našej Materskej škole. Počas týždňa sme viedli rozhovor o typických znakoch jari a Veľkej noci. Priblížili sme si pôstne obdobie, tradičné jedlá, prečo a ako sa zdobili vajíčka, tradičnú oblievačku a šibačku. Naučili sme s deťmi krásne veľkonočné vinše a piesne. Pozreli sme si video ako sa naši predkovia v minulosti pripravovali na veľkonočné sviatky a ako ich slávili. Naše detičky s malej aj veľkej triedy si v tomto duchu Veľkej noci vyzdobili aj svoje triedy, šatne a vytvorili krásne veľkonočné nástenky. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne námety na veľkonočné dekorácie. Deti z malej

     • Mesiac knihy v triede Sovičiek

      V mesiaci marec sme sa s deťmi venovali mnohým aktivitám. Našim cieľom bolo vzbudiť záujem o detskú literatúru a zaujať kladný vzťah ku knihám.

      Na začiatok sme sa rozprávali ako taká kniha vzniká, kto je pani spisovateľka, ako sa volajú obrázky v knihách a kto ich kreslí. Deti mali možnosť priniesť si do MŠ obľúbenú knihu a porozprávať o nej kamarátom. Taktiež počúvali rozprávky, prednášali básne, hádali hádanky. Spoločne sme sa ponorili do sveta rozprávok a priblížili si život princeznej Johanky, ktorá mala svojich sluhov a všetko robili za ňu. Vyskúšali si rolu hercov a zahrali krátke divadlo „ Ťahal dedko repku“.

     • Rozprávkový marec

      ,,Vedie,vedie cesta nová,

      do mestečka Rozprávkova,

      kto chce s nami cestovať,

      musí v knižkách listovať.“

      V mesiaci marec sme naozaj trieda ,,Chrobáčikov“ putovali z rozprávky do rozprávky. Veď predsa svet rozprávok je krásny, čarovný a rozprávky sú neodmysliteľnou súčasťou detského sveta. Prostredníctvom nich sa naučili, že častokrát majú rozprávky aj poučný charakter. Spoznávali dobro a zlo, že Popoluška, tri prasiatka či kozliatka sú dobrí, zatiaľ čo macocha, striga a vlk sú zlí a to čo robia je nesprávne. V rozprávke je možné všetko. Rozprávkové bytosti v nich vedia čarovať, zvieratká rozprávať a vždy, naozaj v každej rozprávke zvíťazí dobro nad zlom. Zahrali sa na ,,Popolušky“. Vieme, že musela triediť hrášok a šošovicu. Deti sa presvedčili, akú dostala náročnú úlohu a samé roztriedili strukoviny. ,,Hádajte, hádajte, kto je? Otvorte, kozliatka moje!“, si deti spievali pri dramatiz

     • Divadelné predstavenie v Hornej Lehote

      Vo štvrtok, 16.2. sme sa celá škôlka vybrali na divadelné predstavenie. Cestovali sme autobusom do Hornej Lehoty. V Sedliackej Dubovej sa ku nám pridali aj škôlkári z Dubovej. V Hornej Lehote nás privítali škôlkári z Lehoty a ukázali nám ich obec aj škôlku a zaviedli nás do kultúrneho domu. Tam sme sa usadili na stoličky a predstavenie mohlo začať. Deti z cirkevnej základnej školy z Dolného Kubína si na divadelnom krúžku nacvičili predstavenie O troch prasiatkach. Bola to netradičná rozprávka, kde sme sa vlka vôbec nebáli, ale prežívali sme spolu s ním jeho trampoty. Ani prasiatka v rozprávke z vlka nemali strach a len sa chceli hrať. Bolo to veselé predstavenie, deti svoje postavy hrali skvelo a vynikajúca bola pani učiteľka zo škôlky z Hornej Lehoty, ktorá divadelný krúžok vedie. Po predstavení nás zabávala aj nás naučila spievať a tancovať pesničku z predstavenia. Deti si mohli vyskú

     • Naša Zem je guľatá

      Na začiatku februára deti získali elementárne predstavy o Zemi, planétach a vesmíre. Rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali našu Zem, Slnko a planéty. Vystrihovali a maľovali rakety, tancovali a spievali piesne o vesmíre. No a vďaka prenosnému planetáriu deti mali „vesmír“ aj priamo v škôlke. Zábavno-zážitkovou formou sa dozvedeli nové informácie o planétach Slnečnej sústavy. Spolu s mimozemšťanom Paxom skúmali planéty, naučili sa ich vymenovať a dozvedeli sa o nich množstvo zaujímavých informácií. Naučili sa aj, že deň má 24 hodín vďaka obehu okolo svojej osi, zistili ako sa strieda deň a noc a spoznali prečo máme ročné obdobia. Planetárium bolo pre deti nevšedným zábavno-náučným spestrením a veľmi sa im páčilo.

     • Karneval

      „Ja budem vílou!“ „Ja zase pirátom!“ „A ja ti nič neprezradím, ale už sa veľmi teším!“
      Takéto, a podobné natešené výkriky, bolo denno-denne počuť v oboch triedach našej materskej školy už takmer dva týždne pred karnevalom, ktorý sa napokon konal vo štvrtok 16.02.2023 vo veľkáčskej triede.

      Všetko v materskej škole sa počas týchto dvoch predchádzajúcich týždňov pred karnevalom nieslo v duchu rôznofarebnosti a krásy zázračného sveta farieb okolo nás. Či to už bolo vyrábanie balónov z farebného krepového papiera, masiek škrabošiek, malých šaškov odtláčaním ručičiek alebo spolupráca detí s učiteľkami na výzdobe tried, atmosféra bola citeľne popretkávaná radostným očakávaním bezstarostnej zábavy a predvádzania sa.
      Karneval slávnostne otvorili pani učiteľky materskej školy zábavným tancom pre deti, na ktorý sa bolo radosť pozerať. Pri predstavovaní masiek detí, ktoré potom nasledovalo, sa nao

     • Vianočná besiedka

      Ako už všetci vieme Vianoce sú sviatkami lásky, radosti a pokoja. Tento rok sú tu Vianoce znova a my sme ich spolu s našimi škôlkarmi oslávili prostredníctvom vianočnej besiedky, na ktorú boli pozvaní ich najbližší . Ako každý rok, tak aj tento rok s adventom vrcholia prípravy na vianočnú besiedku. Keďže Vianoce sú sprevádzané mnohými zvykmi a tradíciami, ani naši škôlkari na vianočnej besiedke nezaháľali a pripravili si pre svojich najbližších vystúpenia, ktoré prezentovali jednotlivé zvyky, tradície či pranostiky. Hrdí rodičia mohli svoje ratolesti vidieť v podaní sv. Tomáša, sv. Barbory, sv. Kataríny, sv. Lucie či sv. Ondreja. Okrem zvykov, sme si pripomenuli aj tradície štedrej večere a čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole. Vianočná atmosféra sa niesla v duchu spievania vianočných kolied a tančekov. Sme si istý, že nadšenie škôlkarov sa prenieslo ako nás učiteľov, tak aj na vás r

     • Vianočné tvorivé dielne

      „ Už od rána mamka pečie,

      z kuchyne dnes neutečie.

      Medovníkov spraví dosť,

      maškrtníkom pre radosť.“

      Posledný týždeň pred sviatkami narodenia Ježiška sme si v MŠ spríjemnili vianočnými tvorivými dielničkami. Už od rána rozvoniavala škorica a med. Deti sa s plnou chuťou a nadšením pustili do pečenia medovníkov. Upečené medovníky spoločne s rodičmi vyzdobili. Počas dňa sme si vytvorili pohodovú sviatočnú atmosféru počúvaním a spevom vianočných kolied. To nebolo všetko, rôznymi technikami sme vyrábali vianočné ozdoby, svietniky a zdobili stromček. Naše výtvory sme vystavili v MŠ, ktoré nám spríjemňovali predvianočné obdobie. Niektoré výrobky išli na predaj na vianočnú burzu. Výsledkom našej práce nie sú len krásne výrobky, ale aj chvíle, ktoré sme mohli prežiť spoločne.

     • Vianočné oblátky

      Krásna, sladká a teplá vôňa škorice, jemne sa šíriaca okolo, hlasné a spokojné chrúmanie oblátkov, popadané biele omrvinky, šťastný detský smiech... len malý obraz spojený s Vianocami a radostnou prípravou na ne.

      Kedysi vianočné oblátky pekávali dedinskí učitelia, alebo farári a každá rodina dostala svoju nádielku v závislosti od počtu jej členov. Bola to činnosť časovo veľmi náročná a svojim spôsobom ňou žila celá dedina. Dnes by už len málokto vedel povedať, koľko trpezlivosti, času a láskavej obety si vyžaduje domáce pečenie vainočných oblátkov. Veď je jednoduché ísť do supermarketu a kúpiť si balíček oblátkov za pár centov, no tie pravé, doma pečené, majú svoje nenahraditeľné čaro.

     • Mikuláš v našej škôlke

      Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary….. A že to tak aj naozaj je, sa presvedčili naši najmenší, keď v utorok 6. 12. 2022 zavítal do našej materskej školy naozajstný Mikuláš s anjelikom a čertom. I keď bez snehu, mrazu a koča, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou. A preto, že k nám chodia samé šikovné a poslušné deti, Mikuláš neprišiel naprázdno, prišiel s košom plným prekvapení. Mikuláš sa detí spýtal, či sa vedia modliť a či boli poslušné. A deti nielenže sa pomodlili, ale mu zarecitovali krásne básne a zaspievali piesne, ktoré si s láskou pre neho prichystali. Najväčšiu radosť mali deti, keď ich obdaroval sladkým balíčkom. Na záver sme sa s Mikulášom rozlúčili a sľúbili mu všetci, že budeme poslušní.
      ,,Hádam nám ten sľub vydrží!“

     • O tete z knižnice...

      Kde bolo tam bolo, bola raz jedna knižnica, v ktorej pracovala veľmi milá a veselá teta Alenka. Teta Alenka mala veľmi rada svoju prácu knihovníčky v oddelení detskej literatúry, pretože mala rada knihy a ešte viac deti, ktoré ich čítali. Okrem požičiavania kníh robievala rôzne besedy a čitateľské dielne pre školy a škôlky. Niekedy deti nemohli prísť do knižnice a vtedy prišla teta Alenka za nimi do škôlky, alebo do školy. Aj v piatok 18.11. cestovala vlakom za deťmi do Dlhej nad Oravou. Niesla so sebou ruksak a dve veľké tašky. Keď vošla do triedy Chrobáčikov, obsah tašiek vysypala na koberec. Boli plné kníh. Vybrala z nich jednu - o žabiakoch Kvakovi a Čľupovi. Z tašky jej vykukli aj dve plyšové žabky. Deti so záujmom počúvali príbeh dvoch žabiakov, odpovedali na otázky, ktoré im teta Alenka dávala a napodobňovali žabky - pohybmi aj zvukmi. Tete Alenke sa od našich Chrobáčikov ťažko

     • Na ľudovú nôtu

      Tohtoročný Deň materských škôl sa niesol v duchu tradícií. Pozvali sme staré mamy z klubu Jednoty dôchodcov, aby nám porozprávali a zaspomínali si na ich detstvo.

      Tie prišli vyobliekané do tradičných, nádherne vyzdobených krojov. Najprv nám zaspievali, pre nás neznáme, ľudové piesne. Piesne sa v Dlhej nad Oravou spievali voľakedy, teraz ich pozná len málokto. Pieseň Na Dlhánskom moste sa nám páčila najviac. Staré mamy nás ju naučili. Potom sa pohodlne posadili a začali rozprávať o svojom detstve. Tak ako dnešne deti sa radi hrávali, behali, naháňali sa. Nemali však hračky. Vyrobili si ich z toho čo našli - z handričiek, varešiek, slamy,... Ani do škôlky nechodili. Miesto do škôlky chodili na pole, starali sa o zvieratá, pásli husy a so všetkým pomáhali rodičom. Deti sa ich na kadečo vypytovali a staré mamky veselo odpovedali. Napríklad aké jedlo jedávali. Vraj jedávali veľa zemiakov

     • OZNAM PRE RODIČOV

      Preberanie detí v materskej škole:

      6:20 - 7:25

      7:55 - 8:15

      RODIČOM DETÍ MŠ NEBUDE UMOŽNENÝ VSTUP DO PRIESTOROV ŠKOLY V ČASE 7:25 - 7:55 !!!

      Odôvodnenie:

      • V čase 7:25 - 7:55 prichádzajú do školy žiaci základnej školy.
      • Povinnosťou školy je chrániť zdravie a bezpečnosť žiakov.
      • Rodičia aj
     • Cesta autobusom a vlakom

      "Ide ide vláčik, ide ide vlak. A vy milé deti, poďte nasadať,.."

      A deti nasadli. Najprv síce do autobusu, ale cestou naspäť aj do vlaku. A odviezli sa do susednej obce Sedliacka Dubová. Pred cestou sa oboznámili s tým, ako sa v dopravnou prostriedku správame, aby sa nám nič nestalo. Že v autobuse si musíme kúpiť lístok od šoféra a ísť si sadnúť, aby sme nespadli. Cestou sme pozorovali pána šoféra, cestujúcich aj cestu okolo. Po vystúpení z autubusu sme si prakticky vyskúšali bezpečný prechod cez cestu. Prešli sme sa po bočných uličkách a pozorovali domčeky so záhradami. Došli sme až k novému ihrisku, kde sme sa veselo vyšantili. Cestou k vlaku sme si zaspievali, ponaháňali sa aj sme si zopakovali ako sa máme správať. Vo vlaku sa musíme správať slušne, tiež musíme sedieť a keď by sme nesedeli, musíme sa držať. Lístok sa kupuje na stanici. Akurát v Sedliackej Dubovej stanica nie je, preto

     • Návšteva železničnej stanice

      V rámci týždňa ,,Pracovné profesie“ sme sa vybrali na železničnú stanicu. Deti mali možnosť vidieť prichádzajú vlak, ktorý nás pozdravil zatrúbením a my sme mu na oplátku zamávali. Po nastúpení cestujúcich do vlaku, dal ujo výpravca povel a vlak mohol opustiť stanicu a pokračovať na ďalšiu zastávku. Pán výpravca nás pozval k sebe do kancelárie, kde nám porozprával viac o svojej práci. Deťom rozdal cestovné lístky, ktoré si mohli opečiatkovať a následne im ich naskenoval. Ukázal nám lampy vo farbách semafóru ktoré používajú pri práci v noci, aby mohol vlak bezpečne zastať a tiež odísť zo stanice. Prezradil nám povel na odchod vlaku. Deti mali možnosť vyskúšať si uniformu a zahrať sa na malých výpravcov. Tento deň sa im zážitkovým učením priblížilo ako to prebieha na železničnej stanici a akú dôležitú prácu vykonáva ujo výpravca. Na záver sme zaspievali pesničku ,, Ide, ide vláčik

     • ,,Október - Mesiac úcty k starším"

      Október – Mesiac úcty k starším

      Na dvere nám zaklopal ,,Október– mesiac úcty k starším“. Každoročne si s deťmi v materskej škole pripomíname to, že si máme uctiť našich starkých a dávať im najavo našu lásku. V mesiaci október sme v materskej škole venovali niekoľko aktivít prehlbovaniu vzťahu detí k starým rodičom, či starým ľuďom všeobecne. Ako prvou a veľmi peknou aktivitou bola návšteva u Isabellkinej starej mamy – pani Gonosovej, kde sme spoločne trieda ,,Sovičiek a Chrobáčikov“ hrabali lístie a zbierali orechy. Deti boli počas hrabania veľmi usilovné a pracovité, za čo im starká Gonosová ponúkla teplý čaj a chutné koláčiky. Na záver deti milej starej mame zaspievali piesne o jeseni a odovzdali jej malý darček. Ďakujeme pani Gonosovej, že nás pozvala k nej na návštevu a mohli sme tak stráviť veľmi pekné a príjemné dopoludnie.
      Ďalšou veľmi peknou aktivitou bola ,, Rozprávka od star

     • Pondelok s hasičmi

      Týždeň sme začali s hasičmi. Hasiči z Dolného Kubína navštívili našu školu. Najprv sa venovali školákom a potom nám. Porozprávali nám o svojej práci čo všetko robia, naučili nás dôležité čísla kam treba telefonovať, ukázali nám svoje pracovné oblečenie. Dovolili nám vyskúšať si ich prilbu a pani učiteľke požičali svoju bundu. Poukazovali nám prístroje a celé auto, do ktorého nás ochotne vyložili a my sme sa mohli zahrať na hasičov. Na rozlúčku nám pustili nachvíľku maják aj sirénu a spoločne sme sa odfotili.

     • Dopoludnie u babky na záhrade

      Október je nie len mesiacom kedy pozorujem zmeny v prírode, padanie lístia, chladnejšie počasie, zber jesennej úrody. Je to aj mesiacom úcty k naším milovaným starým rodičom. S deťmi sme rozprávali, ako si máme vážiť a ctiť starších ľudí. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli navštíviť Isabellkinu babku. Babka nás s úsmevom privítala a pohostila.

     • Ako sme s pánom stolárom vyrobili domček pre hmyz.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ako sme s pánom stolárom vyrobili domček pre hmyz..

      S nápadom vyrobiť domček pre hmyz prišla Peťkova mamina. Ich ocko je stolár a do realizácie sa pustil s chuťou už doma. Všetko si dôkladne premyslel, zakreslil, nachystal, narezal,... Do škôlky priniesol celé vybavenie - od hobľovačky cez latky, náradie, klinčeky až po náplň do domčeka. Pomocou hobľovačky nám ukázal rozdiel medzi neohobľovanou a ohobňovanou latou. Rozdiel sme videli aj cítili, ked sme po latke prešli prstom. V dielni nám poukazoval náradie a nástroje, s ktorými pracuje. Deti si mohli vyskúšať pílenie pílkou, šmirgľovanie aj pribíjanie klincov. Napílené a opracované latky deti s pomocou pribíjali podľa nakresleného návodu. Domček sme vyplnili materiálom, ktorý je pre chrobáčiky, včielky a motýle lákavý - suchá tráva a lístie, konáriky tenké aj hrubšie s otvormi, piliny, šišky a kôr

     • September v triede Chrobáčikov

      Prázdniny sa skončili a triedy našej materskej školy sa opäť zaplnili. Pani učiteľky sa snažili pripraviť vo svojich triedach čo najkrajšie prostredie pre deti, kde strávený čas zanechá len pozitívne zážitky a spoznávanie sveta bude hrou a zábavou. A tak dňa 05. septembra 2022 sa škôlka mohla opäť otvoriť. Prvé dni v škôlke boli náročnou skúškou pre najmenších škôlkarov, ktorí k nám prišli prvýkrát. Ráno nechýbali ani slzičky pri lúčení s mamkou, či ockom, ale postupne už plač utíchol a vystriedal ho úsmev s očakávaním nového v nastávajúcom dni. Každý deň v škôlke je niečím iný, výnimočný, každý deň sa niečo nové dozvieme, či naučíme. Počas tohto mesiaca sme sa zoznámili so svojimi pani učiteľkami, s novými kamarátmi, zoznamovali s novým prostredím. Spoznali sme rôzne témy, básničky a pesničky. A tak sme si postupne zvykli na pobyt v materskej škole. Začali sme sa spolu spoznávať a

     • Hurá škôlka

      Oznam pre rodičov!

      Školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5.9.2022.

      Materská škola bude v prevádzke od 6:20 do 16:00 hod.

      Ranné schádzanie detí bude od 6:20 do 7:20 a od 7:50 do 8:15.

      Poobedné odovzdávanie detí bude od 14:00 do 16:00.

      Dieťa prihlásené na poldenný pobyt môžu rodičia vyzdvihnúť od 11:30 do 12:00.

     • Rozlúčka s predškolákmi

      Krížom- krážom, hakom- bakom ,

      bol som dobrý predškolákom ,

      už ma čaká prvá trieda,

      ceruzka aj biela krieda...

      Tak ako aj po minulé roky, aj tento školský rok zakončili naši predškoláci rozlúčkou s MŠ. A veru nie hocijakou. V prekrásne ozdobenom altánku pri škole sa v odpoludňajších hodinách stretli rodičia, učiteľky a deti. Atmosféra bola príjemná, predkávaná bohatým a zaujímavým programom, ktorý si pripravilo 11 lúčiacich sa predškolákov z triedy MRAVČEKOV. S deťmi sa prišla rozlúčiť aj pani riaditeľka ZŠ s MŠ ktorá každému predškolákovi odovzdala Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania. Potom sa deťom prihovorila p. zástupkyňa MŠ a nakoniec pani učiteľka triedna so slzami na krajíčku podala každému ,, MRAVČEKOVI“ tašku s prekvapením. Aj na detských líčkach bolo badať smútok či dojatie. Úsmev sa však rýchlo vrátil. Nasledovala voľná zábava, deti tancovali, užívali si bu

     • Rozlúčka so škôlkárskym rokom

      S deťmi v malej triede sme sa so škôlkárskym rokom rozlúčili spolu s maminami. Od rána mohli ostať v triede, aby sa s deťmi pohrali, porozprávali s pani učiteľkami a medzi sebou navzájom. Po spoločnom hraní, rozprávaní sa a občerstvení deti maminám krásne zaspievali a zatancovali. Potom si s pani učiteľkami posadali do kruhu a spoločne zhodnotili celý rok. Spočítali koľko mesiacov spolu chodili do škôlky, čo všetko zažili, čo sa naučili a čo všetko povyrábali. Pani učiteľky im venovali Pamätný list s básničkou a s fotografiami zo škôlkárskeho roka a silno ich vystískali. Spoločne sme si zaželi krásne prázdniny plné zábavy a pohody.

     • Koncoročný výlet na Habakuky a Donovalkovo

      V piatok 24.06.2022 sa naša škôlka spoločne aj s niektorými rodičmi vybrala na výlet na Donovaly do rozprávkovej dedinky Habakuky a do hlavného mesta detí DONOVALKOVA. Autobus nás všetkých ráno o pol 8 vyzdvihol na parkovisku pri Jednote a bezpečne prepravil do cieľa našej cesty na Habakuky. Pred samotnou prehliadkou rozprávkovej krajiny sme sa ešte posilnili dobrotami, ktoré nám maminky a ockovia nabalili. Na začiatku nám prezlečené rozprávkové bytosti porozprávali o tejto rozprávkovej krajine a povedali nám, čo nás čaká pri prehliadke rozprávkovej dedinky. Navštívili sme obydlia známych rozprávok od Pavla Dobšinského a spoločne sme v nich hľadali čaro rozprávok, prezerali si rôzne vzácne predmety a výstavné kúsky (hudobné nástroje, zvončeky, rôzne druhy vlny, tvorivú výtvarnú dielňu Negrambľoša, múzeum Svetozára Stračinu). Ujo remeselník v domčeku krásnych zvončekov nám ukázal výrob

     • Slovensko- moja vlasť

      V mesiaci jún sme sa venovali téme Slovensko- moja vlasť. Deti sa naučili hlavné mesto Slovenska, vedeli že rieka Dunaj preteká cez Bratislavu. Nezabudli sme spomenúť hlavu nášho štátu p. prezidentku Zuzanu Čaputovú, naučili sme sa národnú hymnu ,,Nad Tatrou sa blýska“.

      Na začiatku týždňa sa deti vybrali na obecný úrad. Pani matrikárka im ukázala pečať, mohli si prezrieť miestnosti a taktiež aj kanceláriu odkiaľ pán starosta pracuje. Deťom sa na obecnom úrade veľmi páčilo.

     • Prečo nám v dnešnej dobe pribúdajú znudené deti a deti bez záujmu?

      Na túto otázku si dáva odpoveď čoraz viacej rodičov. Prečo sa naše deti nevedia zabaviť samé, veď v dnešnej dobe existuje toľko možnosti, čo môžu podniknuť a majú kopec hračiek a technológií. Povieme si, veď my sme v našej dobe skoro nič nemali a aj napriek tomu sme boli šťastnejší a nepoznali sme, čo je to nuda. Čo môžeme urobiť preto, aby sme naším deťom pomohli aspoň trochu zatočiť s nudou? Victoria Prooday, kanadská psychoterapeutka spolupracuje s deťmi, rodičmi a učiteľmi po celom svete. Počas svojej praxe zistila, že každý rok pribúdajú deti, ktoré sú sociálne a emocionálne nezrelé, narastá počet žiakov, ktorí majú nejakú poruchu učenia alebo rôzne iné diagnózy. Upozorňuje hlavne na to, že vonkajšie podnety môžu detský mozog nielen posilniť, ale aj oslabiť. Aj keď často máme ti najlepšie úmysly, formujeme mozog detí aj nesprávnym spôsobom. Pri výchove by sme mali uvedomovať niektor

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

      Tohtoročný MDD bol pre deti zo škôlky opäť raz nezabudnuteľný. O tento deň a ich úsmev na tvári sa postarali seniori, ktorí spolu s hasičmi deti pozvali na ihrisko, kde im pripravili program plný zážitkov. Všetky deti z našej MŠ sa zhromaždili na školskom dvore a netrpezlivo čakali. Do areálu školy vchádzalo hasičské auto a vystúpil z neho ujo hasič, ktorý ich postupne previezol hasičským vozidlom na ihrisko v obci. Tam už ich čakali seniori, ktorí ich oboznámili s programom. Celý deň sa niesol v duchu hasičstva. Hasiči zážitkovým učením priblížili deťom profesiu hasičov. Pripravili im ukážkové cvičenia a predviedli hasičskú techniku, svoje uniformy aj špeciálny oblek na hasenie požiaru, všakovaké náradie a náčinie akou disponuje obecný hasičský zbor Dlhá nad Oravou pri záchrane ľudských životov. Deťom s nadšením dali vyskúšať prilby a požiarne hadice, predviedli hasičské auto a pustili

     • Máj v malej triede

      Mesiac máj sa spája s mesiacom lásky. Preto sme aj my tento mesiac z lásky k mamičkám začali s nácvikom programu k sviatku Dňa matiek. Deti si pre mamičky pripravili básničky, piesne a tanec. Všetko čo sa naučili ukázali svojim mamičkám na vystúpení v Kultúrnom dome. Počas celého týždňa deti z lásky pre svoje mamičky nie len nacvičovali program, ale aj vytvorili viacero darčekov, ktoré po vystúpení darovali svojim mamičkám. Mesiac máj sa vyznačuje aj tým, že príroda sa prebúdza a krásne kvitnú niektoré kvety. Deti počas tohto mesiaca spoznali rôzne druhy záhradných a lúčnych kvetov. V druhej polovici mája sa deti oboznámili s niektorými druhmi živočíchov. Začali s oboznamovaním živočíchov, ktoré žijú pri vode. Počas tohto týždňa sme sa s deťmi vybrali na prechádzku k vode. Deti mali možnosť pozorovať niektoré druhy živočíchov. Prechádzka sa deťom veľmi páčila. Mesiac máj sme ukončili s

     • ,,DEŇ MATIEK“

      ĽÚBIM KVETY, ĽÚBIM VTÁČKY,

      KAŽDÚ HRAČKU MALIČKÚ,

      LEŽ NAJRADŠEJ ZO VŠETKÉHO

      ĽÚBIM SVOJU MAMIČKU.

      „DEŇ MATIEK“ je ten čas povedať mamkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Naše deti ani tento rok nezabudli na ,,Deň matiek“. Druhý májový týždeň deti boli veľmi usilovné, tvorili darčeky z lásky pre svoje mamičky k ich sviatku. Deti sa už nevedeli dočkať piatku a pri odchode im darčeky odovzdali. Aj takto im vyjadrili, čo pre nich znamenajú a ako veľmi ich ľúbia, lebo mamky si to zaslúžia. Vyrobili im pohľadnicu, v ktorej ich čakalo milé prekvapenie ,,Pozvánka na čaj“, sladkú lízanku, deti namáčali jahodu v čokoláde a najmilší darček, ktorý určite niektoré maminky ocenili, bol darček v podobe poukazu. Niektoré maminky poukaz aj využili. Oliverko vybral riad z umývačky a popostielal. Tamarkina maminka využila poukaz ,,Raňajky do p

     • Návšteva 1. ročníka

      Naším predškolákom sa pobyt v materskej škole kráti a čochvíľa budú z nich veľkí prváci. Preto sme sa rozhodli navštíviť žiakov z prvej triedy. Na úvod sa každé dieťa predstavilo, deti z prvej triedy nám ukázali ako sa za tento rok naučili čítať a prečítali nám krátky príbeh ,, O Červenej Čiapočke“. Predškoláci pozorne počúvali a po prečítaní príbehu sa snažili odpovedať na otázky. Spoločne sme si zaspievali piesne, zarecitovali básne a presunuli sme sa ku stolom, kde sme vytvárali kvety z farebných papierov. Deti usilovne pracovali v skupinkách a vytvorili si kvetinovú záhradku priateľstva. Na záver sme deťom poďakovali za krásne strávené dopoludnie. A naši predškoláci? Už sa veľmi tešia, že aj z nich budú šikovní školáčikovia.

     • Na návšteve u pána včelára

      Pán Kukla nás pozval na besedu. Neváhali sme ani chvíľku. V minulom roku ho navštívili len staršie deti zo škôlky, tento rok sme sa odvážili vziať k pánovi včelárovi všetky deti. Cestu na naše prekvapenie zvládli hravo, hoci je to ďalej ako sme zvyknutí chodiť.Ihneď po príchode nás pán Kukla zaviedol k včielkam. Má ich umiestnené za domom pri rieke. Pri pozorovaní bzučiacich úľov sme počúvali zaujímavosti zo života včiel. Potom nám poukazoval plásty aj vysvetlil ako ukladá medzisteny do rámikov. O všetkom, čo sa týka včiel najviac vedela a do rozhovoru sa zapájala Karolínka. Vedela koľko dní žije včielka, koľko medu vyrobí, ako sa volá ich domček aj čo sú plásty. Okrem toho, že nám pán Kukla ochotne poukazoval všetko od plástov po ochranný odev, ponúkol nás aj včelími dobrotami – medom a peľovými zrnkami.

     • Deň Zeme

      V materskej škole v Dlhej nad Oravou sa snažíme žiť tak, aby každý deň bol dňom Zeme. Vzťah k prírode deti získavajú predovšetkým každodenným pobytom von a prostredie, v ktorom sa nachádza naša škola nám ponúka nielen dve školské ihriská, ale je obkolesená obrovskou záhradou so stromami ovocnými aj ihličnatými, v areáli máme aj vlastný kúsok lesa, neďaleko je kopec a lúky. Hraním sa a tvorením z prírodnín, využívaním odpadového materiálu, triedením odpadu, či zbieraním odpadkov v okolí školy si deti autenticky budujú lásku k prostrediu. Deti tiež vedieme k šetreniu vody a energií a spoločne si čítame detské knihy o životnom prostredí.

     • DEŇ ZEME

      V škôlke sa snažíme žiť tak, aby každý deň bol dňom Zeme. Vzťah k prírode deti získavajú predovšetkým každodenným pobytom von a prostredie, v ktorom sa nachádza naša škola nám ponúka nielen dve školské ihriská, ale je obkolesená obrovskou záhradou so stromami ovocnými aj ihličnatými, v areáli máme aj vlastný kúsok lesa, neďaleko je kopec a lúky. Hraním sa a tvorením z prírodnín, využívaním odpadového materiálu, triedením odpadu, či zbieraním odpadkov v okolí školy si deti autenticky budujú lásku k prostrediu. Deti tiež vedieme k šetreniu vody a energií a spoločne si čítame detské knihy o životnom prostredí.

     • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

      Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

      oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

     • Veľkonočné zvyky a tradície

      Veľká noc je obdobie s ktorým sa spája najviac zvykov a tradícii. Je to druhý najvýznamnejší sviatok ku ktorému neodmysliteľne patrí oblievačka, šibačka a posvätenie veľkonočného košíka plného symbolických dobrôt. Spoločne sme sa vrátili späť do minulosti a pripomenuli si zvyky, na ktoré sa v dnešnej dobe zabúda. Rozprávali sme o pôstnom období a veľkonočnom týždni.

     • Veľkonočné tvorenie v malej triede

      Sviatky jari sme oslávili tvorením. Netradičnou výtvarnou technikou si deti vytvoril rozkošné kuriatka. Z piškót, maslového krému a farebných gumových cukríkov sme si pripravili veselé kuriatka na jedenie. Pritom si deti precvičili počítanie, jemnú motoriku aj trpezlivosť. Fantáziu a tvorivosť prejavili pri maľovaní vajíčok. Adamko si pomohol aj kúskami polystyrénovej podložky, v ktorej mali na špajdli zapichnuté vajíčka a použil ich ako očká vajíčkam 😊 Na papierové sáčky namaľovali zajačikom tváričky a mohli si maľované vajíčka do nich poukladať. Celé dopoludnie sme si spríjemňovali spievaním pesničky o Veľkonočnom zajačikovi. A stihli sme aj osláviť Barborkine narodeniny a pochutiť si na všetkých dobrotách, ktoré pre deti pripravila jej maminka.

     • Ako eliminovať nevhodné správanie u detí predškolského veku

      V poslednom období na našich školách narastajú problémy súvisiace s nevhodným správaním detí. V našej spoločnosti sa začínajú uznávať najmä materiálne hodnoty a v dôsledku vyťaženosti rodičov, nezáujmu dospelých sa negatívne a sociálno-patologické javy detí stávajú prirodzenou súčasťou nášho života. Pri téme dieťa s problémovým správaním ide o problematiku, ktorá je síce psychologicky a špeciálnopedagogicky preskúmaná, no v praxi je však situácia iná. Všetko závisí od individuality dieťaťa, od jeho sociálneho prostredia, v ktorom vyrastá. Každodenne sme zaplavovaní rôznymi radami o tom, ako vychovať zo svojich detí šťastných a dobrých ľudí, ale náš materinský inštinkt sa niekedy v tejto spleti informácií nedokáže orientovať. Snažíme sa, aby naším deťom nič nechýbalo, čo sa týka materiálnej stránky a často zabúdame na tú nemateriálnu – spoločný čas strávený s deťmi – hrami, čítaním, rozp

     • Marec – mesiac kníh

      Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom kníh. Preto sme sa v tomto mesiaci zamerali na knihy trochu viac, ako inokedy. Prostredníctvom knihy si deti rozvíjali svoju fantáziu a rozširovali slovnú zásobu. Naše objavovanie knižného čara začalo poéziou a pokračovalo prózou. Pri próze sme sa spoločne preniesli dejom viacerých tradičných rozprávok. Obsahy a zážitky z čítania rozprávok deti vyjadrovali vo výtvarných, ale aj dramatických činnostiach. Spoločne sme navštívili školskú knižnicu. Po príchode do knižnice boli deti očarené množstvom kníh a vôňou, ktorá sa niesla miestnosťou. Dozvedeli sa, ako to v knižnici funguje a ako majú zaobchádzať s knihou. Spoločne sme sa zmenili aj na autorov kníh a prostredníctvom obrázkov sme si vytvorili vlastné knihy. V druhej polovici marca sme sa oboznámili s umelecko-náučnou literatúrou a pracovali s knihou Nenásitná húsenička. Prácu s touto knihou

     • MAREC – MESIAC KNIHY

      Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Je to obdobie, kedy je čas venovaný rozprávkam, rozprávkovým postavám, poznávanie dobra a zla pomocou rozprávkových príbehov, rozvíjanie fantázie, predstavivosti a hravosti detí, rozvíjanie rečových a jazykových schopností a hlavne budovanie celkového kladného vzťahu ku knihe. A ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej MŠ? Ako prvé sa deti pomocou pripravenej prezentácií dozvedeli „Ako sa knižka narodila", oboznámili sa ako sa o knihy starať a ako šetrne s nimi zaobchádzať. Deti mali možnosť priniesť si svoju obľúbenú knihu a rozprávať o nej kamarátom. Takto sme sa dozvedeli o mnohých zaujímavých a pekných knihách. Počas mesiaca sme si čítali zaujímavé a pútavé rozprávky, prednášali básne a riekanky, či hádali hádanky, ilustrovali známe rozprávkové postavy a taktiež zahrali si divadielko ,,Pampúšik“, kde sa d

     • Karneval

      Dňa 22.2.2022, v tento magický dátum sa v našej materskej škole konal fašiangový karneval. Všetky deti sa predviedli v krásnych a originálnych karnevalových maskách. Fašiangový karneval začal prezentáciou masiek. Každá maska dostala priestor, aby sa predstavila. Nasledovali rôzne tance a súťaže. Deti mali možnosť sa odfotiť so zábavnými rekvizitami. Počas celého dňa deti žiarili úsmevom a dobrou náladou. Najväčšiu radosť deti mali so stroja, ktorý vytváral bubliny. Atmosféru dotvárala aj karnevalová výzdoba, ktorá sa nachádzala v priestoroch materskej školy. Nechýbalo ani občerstvenie, za čo patrí vďaka hlavne rodičom. Tešíme sa opäť o rok!

     • Január v malej triede

      Po prázdninách nás deti vítali s úsmevmi na tváričkách, rozprávali o darčekoch a zážitkoch a bolo ich neúrekom. Šimonko nám milo prekvapil, lebo sa od nového roku vie bez pomoci obliecť aj vyzliecť. Začiatok nového roku sme s deťmi venovali prehlbovaniu a poznaniu časových vzťahov – deti pomenovali činnosti, ktoré robia doma a ktoré v materskej škole. V rannom kruhu si opakujeme dni v týždni a mesiace v roku. Učili sme sa rozlišovať pracovné dni a dni počas víkendu. Spoločne sme oslávili Dankove narodeniny. Rozlišovali sme živú prírodu od neživej, pokusom sme zisťovali vlastnosti zamrznutej vody, maľovali sme na kamienky. Prostredníctvom rozprávky O paličke a kamienku sme poukázali na vhodné a nevhodné správanie. Spoznávali sme lesné zvieratká, pozorovali sme stopy v snehu. Rozvíjali sme si jemnú motoriku maľovaním, strihaním, lepením a skladaním papiera. No a najväčšiu radosť sme mali

     • Lesné zvieratá

      Hľaďte deti husto sneží,

      Malý zajko poľom beží.

      Hopi sem a hopi tam,

      Kdeže sa len podieť mám.

      V mesiaci január sme sa venovali téme ,, Lesné zvieratá“. Vytvorili sme si pojmovú mapu. Deti pomenovali zvieratá na obrázku, pokúsili sa ich jednoducho opísať. Pozorne si všímali zvieratá žijúce v lese- ich stavbu tela, jeho pokrytie, farbu a podobne. Pokúsili sa porozprávať v čom sa navzájom od seba líšia, akým spôsobom žijú, čím sa živia prípadne, kde bývajú.

     • Opäť v škôlke po prázdninách

      Vážení rodičia!

      Do nového roku Vám prajeme všetko dobré, hlavne veľa zdravia a pohody.

      Po vianočných prázdninách bude materská škola otvorená od pondelka - 10.1.2022.

      Materská škola sa bude riadiť aktuálnym Školským semaforom zverejneným na minedu.sk. Po prázdninách vyplňte prostredníctvom edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     • Vianočné tvorivé dielne

      V období adventu sa všetky deti tešia na príchod Vianoc. V tomto predvianočnom období sme si v našej materskej škole vytvorili príjemnú atmosféru spojenú s pečením medovníkov. Deti sa na pečenie veľmi tešili a s nadšením vaľkali a vykrajovali z cesta rôzne vianočné tvary. Pri práci počúvali známe koledy.


      Ďalšie decembrové dopoludnie sme využili na Vianočné tvorivé dielne. Deti zapojili svoju fantáziu a tvorivosť. Spolu s pani učiteľkami zo studeného porcelánu vykrajovali ozdoby na vianočný stromček, lepili hviezdy z desiatových vreciek, maľovali a zdobili Betlehem. Krásnymi zhotovenými výrobkami obdarovali svojich najbližších.

     • Vianočná besiedka

      Vianoce. Sviatok, na ktorý sa tešia malé deti rovnako ako ich starí rodičia. Sú obdobím, ktoré hlása pokoj a mier. Sú opisované ako čarovné, rozprávkové a zázračné. V stredu 15. decembra nastal ten čarovný deň, kedy sme si urobili vianočné posedenie spojené s vianočnou besiedkou. Deti sa na tento deň poctivo pripravovali. K vianočnej atmosfére prispela aj vôňa punču, ktorý si deti urobili spolu s pani učiteľkami. Deti sa zmenili na snehové vločky, ktoré sa krásne vznášali pri tanci na pieseň „Padá sniežik padá“. Po tanci deti zarecitovali viacero básní, v ktorých zapriali k vianočným sviatkom. Zaspievali pieseň „Kúpil otec rybu“ a celý program ukončili piesňou „Vianočný hymnus“, ktorý spolu s pani učiteľkami sprevádzali hrou na hudobné nástroje. Veríme, že sme našim programom navodili vianočnú atmosféru v každej rodine.

     • Vhodný darček pod stromček

      Vianoce sa už blížia a každý z rodičov rozmýšľa, čo by daroval svojim ratolestiam. Rodič vníma hračky ako dôležitú súčasť detského sveta. Prinášajú veľa podnetov pre zmyslový, rozumový a citový vývin detí a okrem toho rozvíjajú fantáziu a kreatívne myslenie. Problémom sa však stáva to, ako vybrať tú správnu hračku, aby sme naše dieťa potešili a zároveň podporili jeho predstavivosť a samotnú hru, aby sa v Vianoc nestala tzv. hračková mánia. Preplnené obchody a hračkárstva, v ktorých sa strácame a ani nevieme čo vybrať, aby naše deti boli spokojné. Ak ste už zažili dieťa, ktoré plače nad rozbaleným darčekom, asi viete o čom hovorím – možno to nazvať aj hysák z prebytku. Preto, čím menej spotrebného tovaru a šuštiaceho papiera, tým lepšie. Keď má dieťa pod stromčekom veľa hračiek, nevie z čoho sa má tešiť, skáče od jedného darčeka ku druhému, rozbaľuje ďalší a ďalší. V konečnom dôsledku ten

     • Mikuláš v MŠ

      Tak, ako po iné roky, aj tento rok deti očakávali príchod svätého Mikuláša. Celý týždeň sme sa pripravovali – vyzdobili sme priestory materskej školy, postavili stromček, nacvičili si piesne a básne. V pondelok 6. decembra sme sa zhromaždili v jednej triede, kde sme spolu čakali, či Mikuláš zavíta aj do našej materskej školy. Zrazu za dverami zazvonil zvonček a do triedy vstúpil Mikuláš v sprievode anjela. Čert ostal za dverami, pretože všetky deti boli celý rok poslušné a tak nemal koho zobať do vreca. Mikuláš pozdravil všetky deti a posadil sa na pripravenú stoličku ku stromčeku. Na privítanie zaspievali deti Mikulášovi spoločnú pieseň „Vitaj, vitaj Mikulášku, vitaj Mikuláš“. Mikuláš deti pochválil za ich krásny spev a obdaroval ich balíčkom plným sladkých dobrôt. Po rozdaní balíčkov a rozhovore sa deti s Mikulášom rozlúčili a na záver mu zarecitovali básničku. Ak budú deti dobré aj po

     • November v malej triede

      Počas novembra sme sa s deťmi rozprávalio význame zdravia pre človeka, o podpore zdravia a význame pohybu pre zdravie. Deti si pozreli bábkové divadielko o chorej myške, v ktorom sa dozvedeli ako sa chrániť pred infekčným ochorením. Na základe pozretého príbehu opísali jednoduchú prevenciu ochorenia a zaspievali sme si pesničku Ochorela myška malá. Ošetrovali sme poraneného medvedíka a zároveň sme si precvičovali geometrické tvary. Z gaštanov sme skladali ľudské telo a deti sa naučili opísať ho v základných anatomických kategóriách. Experimentovali sme s farebným krepovým papierom, ktorý sme striekali vodou a pozorovali rozpúšťanie farieb. Rozstrihané obrázky postavy deti spájali lepením. Z papierových kostí skladali kostru človeka a pritom si precvičovali počítanie do 6. Trénovali sme grafomotoriku kreslením postavy.

     • Deň materských škôl

      Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. My sme tento deň oslávili 4. novembra. Spoločne nás napadla myšlienka usporiadať pre deti divadielko, v ktorom ako herci sme vystupovali my, pani učiteľky. Od rána sme deti oboznamovali, aký program ich čaká a v komunikačnom kruhu sme viedli rozhovor o tom, čo je divadlo, kto už v divadle bol a ako sa správa v divadle. Po raňajkách sme sa trieda Mravčekov a trieda Ježkov stretli pred budovou našej MŠ a veľkým sprievodom presunuli do kultúrneho domu. Deti boli veľmi pozitívne naladené a po usadení sa začalo predstavenie ,,Medovníkov domček“. Malo obrovský úspech. Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj po divadielku. Sprievodný program pokračoval spevom a tancom detí s Jankom a Marienkou. V závere osláv deti dostali a pochutnali si na medovníčkoch, ktoré Janko a Marienka nazbierali z medovníkovho domčeka. Deti prežívali radosť po

     • Bezpečne do MŠ

      Poznať značky, pravidlá prechodu cez cestu a pravidlá cestnej premávky je pre deti veľmi dôležité. Sú tí najzraniteľnejší členovia cestnej premávky a preto téme týždňa ,,Bezpečnosť na ceste“ sme venovali zvýšenú pozornosť. Deti sa oboznámili s dopravnými značkami, porozprávali sme si ako bezpečne prechádzať cez cestu, pomenovali sme si dopravné prostriedky, nezabudli sme si pripomenúť reflexné prvky, ktoré musíme používať v noci alebo pri slabšej viditeľnosti a vytvorili si semafor. Učili sa orientovať vpravo, vľavo a v triede na vytvorenom priechode pre chodcov si názorne vyskúšali správne prechádzanie. Zahrali sme sa hru ,,Autobus“, kde podľa pokynov museli určiť správny smer. Deti si svoje vedomosti o správnom správaní sa v cestnej premávke preverili prostredníctvom papučkového kvízu – každý si vyzul jednu papučku a všetky papučky sme dali pod plachtu. Papučky sa vrátili vtedy,

     • Bolo raz jabĺčko krásne...


      Tento rok je výborná úroda jabĺk. Vidieť to aj v našej školskej záhrade. Každá jabloň, a to ich je celkom dosť, je obsypaná krásnymi jabĺčkami. Niektoré sú červené, iné žlto-zelené. Sú to vzácne staré odrody jabloní a sme hrdí, že ich v našej školskej záhrade máme.

      V októbri sme si urobili jabĺčkovú slávnosť. O jabĺčku sme si spievali, jabĺčka sme počítali, kreslili, modelovali. Vo štvrtok ráno sa škôlkári s pani učiteľkami vydali do školskej záhrady. Pod jednou z jabloní mali za chvíľu nazbieranú plnú tašku jabĺk. V triede sa deti podelili do skupín, v ktorých si rozdelili úlohy – niekto jabĺčka umýval, iní ich utierali a ďalší zas odnášali do spoločnej nádoby. Kým si deti trošku oddýchli a posilnili sa pri zdravej desiate, pani učiteľky umyté a usušené jablká ošúpali a nakrájali na štvrtiny. Takto pripravené ich deti mohli ďalej krájať príborovými nožíkmi na menšie kúsky. Potom sa sp

     • Jesenné prázdniny

      Oznamujeme rodičom, že počas jesenných prázdnin, od 28.10.2021 do 29.10.2021, bude materská škola z dôvodu nízkeho záujmu rodičov zatvorená.

      Materská škola bude opäť v prevádzke v utorok 2.11.2021.

     • Idem, idem do školičky...

      ,,Idem, idem do školičky,

      poza humná, poza kríčky.

      Učiť sa mi zachcelo,

      preto bežím veselo.“

      Prázdniny skončili a opäť prišiel september. Mesiac, v ktorom sa otvorila aj brána našej materskej školy. Materská škola znova ožila detským smiechom. Deti aj pani učiteľky sa do škôlky vrátili plné sily a zážitkov z prázdnin. Niektoré deti sa po prázdninách vrátili do dôverne známeho prostredia, aby tu opäť stretli svojich kamarátov, ale pre niektoré deti to však bol ich naozaj prvý deň v škôlke, ktorý statočne zvládli. Oboznámili sa s novým prostredím, zoznámili sa s kamarátmi a láskavý prístup našich pani učiteliek im pomáha naďalej adaptovať sa. Počas prvého týždňa sa venovalo téme ,,Môj kamarát“. Deti sa navzájom predstavovali a celý týždeň sa spoznávali aj prostredníctvom rôznych hier ako ,,Pavučina priateľstva, O reťaz o reťaz, Kamarát“. Naučili sa niečo nové aj o obci Dlhá nad Orav

     • Otvorenie školského roku 2021/2022

      Školský rok 2021/2022 začína vo štvrtok 2. septembra 2021.

      Prevádzka materskej školy je od 6:20 do 16:00.

      Ranný príchod detí je v čase od 6:20 do 7:10 a od 8:00 do 8:15.

      Dieťa, ktoré je na poldennom pobyte si rodičia vyzdvihnú od 11:30 do 12:00. Dieťa na celodennom pobyte možno vyzdvihnúť od 14:00. Do priestorov školy vstupuje 1 osoba sprevádzajúca dieťa na nevyhnutný čas, maximálne na dobu 10 minút.

     • Rozlúčka s predškolákmi 25.6.2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s predškolákmi 25.6.2021.

      "...posledný krát so škôlkármi

      zahrám sa a zaspievam,

      mám 6 rokov, škola volá,

      dovidenia, odchádzam..."

      Milí naši predškoláci!

      Každý z Vás je iný a jedinečný. Každý z Vás v niečom dobrý a v niečom vyniká. Prajem Vám, aby sa Vám darilo rozvíjať sa v tom, v čom ste dobrí. Aby ste sa naučili byť zodpovedný, rešpektovať seba aj ostatných. Získavajte nové vedomosti a nezabudnite na to, že najdôležitejšie je mať dobré srdiečko.

     • Prevádzka materskej školy od 19.4.2021

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s metodickým usmernením Návrat žiakov do škôl bude od pondelka 19.4.2021 materská škola v prevádzke pre všetky deti.

      Podmienkou účasti detí na vyučovaní je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a preukázanie sa negatívnym testom, resp. výnimkou z testovania a podanie Čestného vyhlásenia. Čestné vyhlásenie, ktorého kópiou je potvrdenie negatívneho testu, resp. výnimku z testovania, nesmie byť staršie ako 7 dní. Čestné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky.

     • Prevádzka materskej školy od 12.4.2021

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje vyučovanie v materskej škole pre všetky deti.

      Naďalej ostávajú v platnosti prísne epidemiologické opatrenia.

      Deti, ktoré od pondelka 12.4.2021 nebudú materskú školu navštevovať, je potrebné odhlásiť zo stravy. Poplatok za prevádzkové náklady bude treba opätovne uhrádzať aj v prípade, ak dieťa do MŠ nenastúpi.

     • Prevádzka materskej školy od 8.3.2021

      Od 8. 3. 2021 bude materská škola len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti. V pondelok 8. 3. 2021 zákonný zástupca dieťaťa predkladá cestne_prehlasenie.docx, ktorého prílohou je kópia negatívneho výsledku testu na COVID-19 nie staršieho ako 7 dní (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať pani učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage.

     • Prevádzka MŠ od pondelka 22.2.2021

      Od pondelka 22.2.2021 pokračuje materská škola v prevádzke. Podmienkou účasti je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie zamestnancov materskej školy na ochorenie COVID-19. Bezplatné testovanie antigénovými testami pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy bude v Dlhej nad Oravou v dňoch 20.2.2021 /sobota/ a 21.2.2021 /nedeľa/. Na pretestovanie môžete využiť aj iné odberové miesto.

     • Smútočné oznámenie

      S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 9.2.2021 nás vo veku 60 rokov navždy opustila pani zástupkyňa pre materskú školu Bc. Marta Strapcová.

      Ďakujeme za všetko. Odpočívajte v pokoji.

      Smútočný príhovor

      V živote človeka sú chvíle, ktoré nás zastihnú nepripravených a ich príchod nás prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná a nečakaná správa o náhlom odchode našej kolegyne a pani zástupkyne Marty Strapcovej.

     • Obnovenie prevádzky MŠ

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od pondelka 8.2.2021 obnovuje prevádzka MŠ.

      Podmienkou obnovenia prevádzky MŠ je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie všetkých zamestnancov materskej školy na ochorenie COVID-19.

     • Kompletná dezinfekcia školy

      V dňoch 6.11.2020-9.11.2020 prebehla kompletná dezinfekcia našej školy. Touto cestou ďakujeme starostovi obce za spoluprácu a pánovi Petrovi Kováčovi za dezinfekciu všetkých priestorov školy špeciálnym prístrojom. Zároveň ďakujeme prevádzkovým zamestnancom školy, ktorí školu pripravovali na jej opätovné spustenie od 10.11.2020. Na zdraví našich žiakov a ich príbuzných nám úprimne záleží. Všetci zamestnanci boli opakovane pretestovaní a momentálne sú všetci s negatívnym výsledkom. Pevne verím, že sa nám tento stav podarí udržať čo najdlhšie a pomôžu nám v tom aj zákonní zástupcovia svojím zodpovedným prístupom.

     • OZNAM

      Z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 u jedného zamestnanca MŠ sa prerušuje výchovno - vzdelávací proces v materskej škole do piatku 2.10.2020. Počas tohto obdobia žiadame dodržiavať domácu karanténu. V prípade podozrenia na ochorenie COVID- 19 kontaktujte telefonicky lekára Vášho dieťaťa.

      Predpokladaný termín obnovenia prevádzky materskej školy je 5.10.2020.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania v materských školách od 16.9.2020

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo dňa 16.9.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre materské školy. Celý manuál si môžete prečítať na https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

      Podľa daného opatrenia rodič/ zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (vyhlasenie.docx). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2020/2021 do pracovného pomeru asistenta učiteľa od 1.9.2020 - 31.8.2021.

      Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

     • Obnovenie prevádzky materskej školy od 1.6.2020

      Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy sa s účinnosťou od 1.6.2020 obnovuje prevádzka materskej školy. MŠ vyhovela všetkým žiadostiam rodičov/zákonných zástupcov o nástup dieťaťa do materskej školy od 1.6.2020. Deti rodičov/zákonných zástupcov pracujúcich na pracovisku budú prijaté na celodenný pobyt a deti, ktorých aspoň jeden rodič/zákonný zástupca nepracuje budú prijaté na poldenný pobyt (do 12:30).

     • USMERNENIE vo veci prerušenia prevádzky školy

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia ministerky školstva

      od pondelka, 16. marca 2020, ZATVÁRA ZŠ aj MŠ, minimálne do piatka 27. marca 2020.

      Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii. Na základe nariadenia je zakázané deťom sa navzájom stretávať v bydliskách alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská a pod.....).

     • Prerušenie prevádzky

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110 oznamuje, že od piatku 13.3.2020 bude prerušená prevádzka základnej aj materskej školy z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19 (koronavírus).

      Ďalšie informácie zverejníme v piatok 13.3.2020 na stránke, preto Vás žiadame o jej sledovanie.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje