• Otvorenie školského roku 2021/2022

      Školský rok 2021/2022 začína vo štvrtok 2. septembra 2021.

      Prevádzka materskej školy je od 6:20 do 16:00.

      Ranný príchod detí je v čase od 6:20 do 7:10 a od 8:00 do 8:15.

      Dieťa, ktoré je na poldennom pobyte si rodičia vyzdvihnú od 11:30 do 12:00. Dieťa na celodennom pobyte možno vyzdvihnúť od 14:00. Do priestorov školy vstupuje 1 osoba sprevádzajúca dieťa na nevyhnutný čas, maximálne na dobu 10 minút.

     • Rozlúčka s predškolákmi 25.6.2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s predškolákmi 25.6.2021.

      "...posledný krát so škôlkármi

      zahrám sa a zaspievam,

      mám 6 rokov, škola volá,

      dovidenia, odchádzam..."

      Milí naši predškoláci!

      Každý z Vás je iný a jedinečný. Každý z Vás v niečom dobrý a v niečom vyniká. Prajem Vám, aby sa Vám darilo rozvíjať sa v tom, v čom ste dobrí. Aby ste sa naučili byť zodpovedný, rešpektovať seba aj ostatných. Získavajte nové vedomosti a nezabudnite na to, že najdôležitejšie je mať dobré srdiečko.

     • Prevádzka materskej školy od 19.4.2021

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s metodickým usmernením Návrat žiakov do škôl bude od pondelka 19.4.2021 materská škola v prevádzke pre všetky deti.

      Podmienkou účasti detí na vyučovaní je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti a preukázanie sa negatívnym testom, resp. výnimkou z testovania a podanie Čestného vyhlásenia. Čestné vyhlásenie, ktorého kópiou je potvrdenie negatívneho testu, resp. výnimku z testovania, nesmie byť staršie ako 7 dní. Čestné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky.

     • Prevádzka materskej školy od 12.4.2021

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje vyučovanie v materskej škole pre všetky deti.

      Naďalej ostávajú v platnosti prísne epidemiologické opatrenia.

      Deti, ktoré od pondelka 12.4.2021 nebudú materskú školu navštevovať, je potrebné odhlásiť zo stravy. Poplatok za prevádzkové náklady bude treba opätovne uhrádzať aj v prípade, ak dieťa do MŠ nenastúpi.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje