• Prerušená prevádzka v 2. triede od 26.10.2020 do 2.11.2020

     • Z dôvodu potvrdeného pozitívneho testu na COVID-19 u pedagogického zamestnanca materskej školy bude prerušená prevádzka materskej školy v 2. triede (trieda starších detí) v termíne od pondelka 26.10.2020 do pondelka 2.11.2020. V utorok 3.11.2020 bude 2. trieda opäť v prevádzke. Deti z 2. triedy budú z dôvodu prerušenej prevádzky odhlásené zo stravy, nie je potrebné ich odhlasovať.

      1. trieda (trieda mladších detí) je v prevádzke. Prípadné absencie detí z 1. triedy je potrebné nahlásiť do školskej jedálne najneskôr v deň neprítomnosti dieťaťa do 6:30 hod. na t.č. 0911 936 812.

      Ďakujeme za pochopenie.