• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Vážení rodičia,

      rozhodli sme sa, že tieto Vianoce potešíme seniorov v domovoch. Maličkosti, ktoré potešia deduška, alebo babičku budeme v materskej škole vyrábať. Môžete sa tiež zapojiť a priniesť drobnosť, ktorá poteší. A Keďže to môže byť jediný darče, ktorý dostanú, zabalíme do krabíc aj veľa lásky

     • Kompletná dezinfekcia školy

     • V dňoch 6.11.2020-9.11.2020 prebehla kompletná dezinfekcia našej školy. Touto cestou ďakujeme starostovi obce za spoluprácu a pánovi Petrovi Kováčovi za dezinfekciu všetkých priestorov školy špeciálnym prístrojom. Zároveň ďakujeme prevádzkovým zamestnancom školy, ktorí školu pripravovali na jej opätovné spustenie od 10.11.2020. Na zdraví našich žiakov a ich príbuzných nám úprimne záleží. Všetci zamestnanci boli opakovane pretestovaní a momentálne  sú všetci s negatívnym výsledkom. Pevne verím, že sa nám tento stav podarí udržať čo najdlhšie a pomôžu nám v tom aj zákonní zástupcovia svojím zodpovedným prístupom.

      PaedDr. Gabriela Tomáňová, RŠ

     • Prevádzka materskej školy od 10.11.2020

     • Vážení rodičia!

      Od utorka, 10.11.2020 bude materská škola opäť v prevádzke. Priestory materskej školy prešli v spolupráci s obcou Dlhá nad Oravou dôkladnou dezinfekciou.

      Naďalej Vás prosíme dodržiavať opatrenia RUVZ. Podľa aktuálnych opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe do materskej školy podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti (17858-vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf) a riadi sa podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR z dňa 8.11.2020 (17860-usmernenie_ministerstva.pdf), pričom platí zákaz vstupu do priestorov materskej školy, okrem platných výnimiek (17859Oznam_o_zakaze_vstupu.pdf).  

     • OZNAM O PROTIEPIDEMICKOM OPATRENÍ

     • Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že od 2.11.2020 do 9.11.2020 (vrátane) nebude Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110 v prevádzke z dôvodu protiepidemických opatrení.