• Materská škola bude v prevádzke

     • Vážení rodičia!

      Vychádzajúc z momentálnej epidemiologickej situácie oznamujeme, že od pondelka  1.3.2021 pokračuje materská škola v prezenčnej forme výučby.

      Zároveň Vás chceme požiadať o sledovanie našej stránky EduPage, kde Vás budeme informovať o každej zmene v súvislosti s prevádzkou materskej školy.

      Podmienkou účasti dieťaťa v materskej škole je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie  zamestnancov školy na ochorenie COVID-19. 

      V pondelok 1. 3. 2021 zákonný zástupca dieťaťa predkladá: 18626_cestne_vyhlasenie_ZZ.docx​​​​​​​ (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať ráno pani učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage.

     • Prevádzka MŠ od pondelka 22.2.2021

     • Od pondelka 22.2.2021 pokračuje materská škola v prevádzke. Podmienkou účasti je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie zamestnancov materskej školy na ochorenie COVID-19. Bezplatné testovanie antigénovými testami pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy bude v Dlhej nad Oravou v dňoch 20.2.2021 /sobota/ a 21.2.2021 /nedeľa/. Na pretestovanie môžete využiť aj iné odberové miesto.

      Pri nástupe do materskej školy v pondelok 22.2.2021 zákonný zástupca dieťaťa ako aj zamestnanec MŠ predkladá Čestné vyhlásenie-cestne_vyhlasenie_ZZ(1).docx, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať triednej učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage. Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 9.2.2021 nás vo veku 60 rokov navždy opustila pani zástupkyňa pre materskú školu Bc. Marta Strapcová. 

      Ďakujeme za všetko. Odpočívajte v pokoji.

      Smútočný príhovor

      V živote človeka sú chvíle, ktoré nás zastihnú nepripravených a ich príchod nás prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná a nečakaná správa o náhlom odchode našej kolegyne a pani zástupkyne Marty Strapcovej.

      Bc. Marta Strapcová prežila v Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou 18 rokov. Od roku 2003 – 2017 ako učiteľka materskej školy a od roku 2017 ako zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu.

      Vážená pani Strapcová, chcem sa s Vami rozlúčiť a zároveň Vám poďakovať v prvom rade za všetky deti, ktoré prešli Vašimi rukami v našej materskej škole. Venovali ste im veľmi veľa svojho času a kus svojej osobnosti. Učili ste ich všetkému, no hlavne láske k životu a tomu, ako urobiť svet lepším a krajším. Denne ste im boli druhou mamou. Každé objatie, pohladenie i milý úsmev v nich zanechali stopu dobra, a to je to najviac, čo môže zo seba milujúca pani učiteľka dať.

      Lúčim sa s Vami aj v mene všetkých zamestnancov, s ktorými ste spolupracovali. Starším kolegyniam ste boli priateľkou a tým mladším vzorom a pomocou. Neustále ste odborne rástli, nebáli ste sa nových trendov. Pracovali ste s chuťou a životným elánom, prichádzali ste s novými nápadmi. Svojou prácou a vystupovaním ste boli pre nás príkladom zodpovednosti, slušnosti a trpezlivosti.

      Nakoniec sa lúčim aj v mene svojom. Ďakujem za spoločne strávené roky, za všetko, čo ste ma v riadiacej práci naučili. Počas niekoľkoročnej spolupráce ste sa mi nikdy neotočili chrbtom. Vždy ste stáli po mojom boku, akceptovali moje rozhodnutia, boli ste mi pomocou a oporou. Boli ste so mnou v čase úspechov, no aj v čase ťažkostí ako jeden z pilierov, o ktoré som sa mohla oprieť. Je veľmi ťažké uveriť tomu, že sa už nikdy neuvidíme, nestretneme, nepodáme si ruky...

      Napriek tomu, drahá pani učiteľka, že Vás premohla zákerná choroba a zabránila Vám vrátiť sa medzi nás, verte, že v srdciach stoviek detí, rodičov a aj nás kolegov zostanete navždy.

      PaedDr. Gabriela Tomáňová, riaditeľka školy

     • Informácie k nástupu detí do MŠ od 8.2.2021

     • Ranný príchod detí do MŠ a žiakov do ZŠ je v čase:

      6:30 – 7:10 – deti MŠ

      7:30 – 7:50 – žiaci ZŠ

      7:50 – 8:15 – deti MŠ

      Vstup do budovy školy je zákonným zástupcom zakázaný.

      Od 7:15 – 8:00 bude cesta do školy uzatvorená. Na parkovanie môžete využiť parkovisko pod cintorínom.


      • Deti MŠ sú automaticky prihlásené na obed v školskej jedálni.  V prípade, že dieťa bude chýbať je potrebné z obedu ho odhlásiť.


      • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy v pondelok 8.2.2021 zákonný zástupca žiaka predkladá:

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

      Príloha: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 18626_cestne_vyhlasenie_ZZ.docx 

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je možné poslať aj elektronicky cez EduPage.

      Návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595

     • Obnovenie prevádzky MŠ

     • Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od pondelka 8.2.2021 obnovuje prevádzka MŠ.  

      Podmienkou obnovenia prevádzky MŠ je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti a pretestovanie všetkých zamestnancov materskej školy na ochorenie COVID-19. 

      Bezplatné testovanie antigénovými testami pre zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy bude v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou dňa 7.2.2021 (nedeľa) od 8:00 - 20:00 (prestávky: 11:00 -12:00, 16:40-17:30).

      V prípade záujmu o testovanie v Dlhej nad Oravou Vás prosíme o registráciu v rezervačnom systéme bookio: https://services.bookio.com/testovanie-dlha-nad-oravou-kulturny-dom/widget

      Na pretestovanie môžete využiť aj iné odberové miesto.

      V pondelok pri nástupe detí do MŠ zákonní zástupcovia a zamestnanci predložia Čestné vyhlásenie, ktoré Vám zverejníme.