• OZNAM O VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

     •  

       

      OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE POČAS DNÍ 1.4. – 6.4.2021 BUDÚ VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. MATERSKÁ ŠKOLA BUDE ZNOVU V PREVÁDZKE V STREDU 7.4.2021.

       

      PRAJEME VÁM VESELÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV.

     • Prevádzka materskej školy od 15.3.2021

     • Materská škola bude od 15.3.2021 v prevádzke len pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

       

     • Prevádzka materskej školy od 8.3.2021

     • Od 8. 3. 2021 bude materská škola len pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Podmienkou účasti žiaka na prezenčnej výučbe je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti. V pondelok 8. 3. 2021 zákonný zástupca dieťaťa predkladá cestne_prehlasenie.docx, ktorého prílohou je kópia negatívneho výsledku testu na COVID-19 nie staršieho ako 7 dní (ak nie je vyňatý na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, súhlas so spracovaním údajov a kópiu negatívneho testu na COVID-19 je potrebné odovzdať pani učiteľke alebo poslať elektronicky cez EduPage.

      Zákonný zástupca, ktorý odovzdal ČP spolu s kópiou negatívneho testu, resp. sa preukázal výnimkou z testovania sprevádza dieťa do/z materskej školy. Zákonný zástupca, ktorý nepredložil čestné vyhlásenie, resp. výnimku z testovania nemôže sprevádzať dieťa do materskej školy.