• Otvorenie školského roku 2021/2022

     • Školský rok 2021/2022 začína vo štvrtok 2. septembra 2021.

      Prevádzka materskej školy je od 6:20 do 16:00.

      Ranný príchod detí je v čase od 6:20 do 7:10 a od 8:00 do 8:15.

      Dieťa, ktoré je na poldennom pobyte si rodičia vyzdvihnú od 11:30 do 12:00. Dieťa na celodennom pobyte možno vyzdvihnúť od 14:00. Do priestorov školy vstupuje 1 osoba sprevádzajúca dieťa na nevyhnutný čas, maximálne na dobu 10 minút

      K začiatku nového školského roka 2021/2022 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach Školský semafor. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk


      Najdôležitejšie informácie zo Školského semaforu:

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe do školy 2.9. 2021  vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx.  Dieťa s príznakmi musí zostať doma.

      Do priestorov školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede  dieťaťa do 11 rokov.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.


      Príloha:

      1. vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      2. semafor.pdf​​​​​​​